Personeelsadvies op Maat

Resultaatgerichte aanpak van personele aangelegenheden

Nathalie Christa

HR Sparring Partner
HR Coach on the job
HR Mediator

Oudenbosch
06 – 48 71 65 72
info@personeelsadviesopmaat.nl
www.personeelsadviesopmaat.nl

Oplossingen voor:

◊ Lastige verzuimkwesties

◊ Disfunctioneren

◊ Verbetertrajecten

◊ Conflicten

◊ Reorganisaties

◊ Samenwerken

◊ Exit-trajecten

◊ Vaststellingsovereenkomsten

Voordelen:

◊ Bespaar tijd, geld & energie

◊ Resultaatgericht

◊ Efficiënt

◊ Praktisch

◊ effectief

◊ Direct inzetbaar

◊ Op regiebasis

ALLES IS COMMUNICATIE

 

Omdat elke personele zaak maatwerk is

 

 

Online of op locatie

 

De gezonde organisatie

Ziekteverzuim is laag.

Medewerkers zijn gelukkig en gezond en fysiek in staat om mee te gaan.

De professionele organisatie

Het personeelsbeleid past bij de organisatie.

Doelstellingen zijn helder.

Er is eenduidigheid van werken en aanpak.

Er is structuur, overzicht en duidelijkheid.

De flexibele organisatie

Medewerkers zijn in staat om mee te ontwikkelen in de groeiende of veranderende organisatie.

Mensen zitten op de juiste plek of groeien daar naartoe. Professionele ontwikkeling is mogelijk en gewenst.